PRIN ÎNCREDRE SPRE PROSPERARE. REZULTATELE PROIECTULUI CARE SUSȚINE DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ ÎN AGRICULTURĂ

  • 14 January 2019

Implementarea proiectului  „Dezvoltarea unei platforme de cooperare durabilă a femeilor antreprenoare din agricultura de pe ambele maluri ale Nistrului ” se apropie de final. Pe parcursul derulării  proiectului, participantele au beneficiat de instruiri, mese rotunde, seminare de informare, vizite de studiu atât în țară, cât și peste hotare. Totuși, cea mai de preț experiență, acumulată în acest răstimp, este, fără îndoială, încrederea reciprocă și relațiile de colaborare care s-au stabilit între femeile antreprenoare.

ȘCOLILE DE CÂMP CARE PROMOVEAZĂ AGRICULTURA CONSERVATIVĂ

  • 14 January 2019

Unul dintre programele Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD este orientat către susținerea agriculturii conservative în Moldova și a acelor agricultori care doresc să implementeze tehnologiile agriculturii conservative. Astfel, în cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) și implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor  IFAD, se promovează agricultura conservativă  prin acordarea granturilor pentru procurarea tehnicii agricole și crearea școlilor de câmp  pentru fermierii, care implementează sistemele minime de lucrare a solului tehnologiile: no-till, mini –till şi strip-till și contribuie la schimbul de experiență și cunoștințe între fermierii din țară.

ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE – PUNTE DE DIALOG ÎNTRE FERMIERI ȘI AUTORITĂȚI

  • 14 January 2019

Recent, Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, a demarat implementarea unui proiect de anvergură, care are drept obiectiv creșterea rolului societății civile în îmbunătățirea politicilor agro-rurale. Proiectul "Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale" este implementat în parteneriat cu alte două organizații reprezentative ale producătorilor agricoli din țara noastră – Federația Națională a Fermierilor din Moldova și Uniunea Republicană a Asociațiilor Producătorilor Agricoli ”UniAgroProtect” , de asemenea, în calitate de parteneri în cadrul proiectului sunt implicate și două Organizații ale Societății Civile din țări membre UE: Federația Agricultorilor ”Fermierul” din România și, respectiv, Asociația ”Workshop for Solutions” (Ateliere pentru Soluții) din Letonia.

REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) No. 2

  • 14 January 2019

TERMS OF REFENCE

Support in organizing the Study Tour to Poland to observe good practices of farmers' cooperation and advanced technologies in the horticultural sector

Location: Poland

Length of the assignment: 7 calendar days (including flights to and from Poland) Number of participants: 12 people

STUDIU DE IDENTIFICARE ȘI COMPARARE A SUCCESELOR ȘI PROVOCĂRILOR PRIVIND GRUPURILE DE ACȚIUNE COLECTIVĂ ÎN ȚĂRILE PARTENERE

  • 14 January 2019

1.Introducere

Documentul de cunoaștere și comparare a succeselor și provocărilor privind grupurile de acțiune colectivă reprezintă un produs obținut pe baza studiilor efectuate în cadrul țărilor participante în proiectul finanțat de IFAD “Promovarea lanțurilor valorice horticole incluzive în Armenia, Georgia, Kazahstan și Moldova”.

SEMINARE DE INSTRUIRE ȘI FORMARE PENTRU SOLICITANȚII DE SUBVENȚII

  • 14 January 2019

AGROinform a început înregistrarea producătorilor agricoli pentru participarea la seminarele de consultanță și formare în cadrul Măsurii 5 din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform fost selectată în calitate de instituție prestatoare de servicii de consultanță și formare a producătorilor agricoli în cadrul Măsurii 5 din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

PENTRU UN DIALOG SOCIAL EFICIENT ȘI CONSTRUCTIV

  • 14 January 2019

În cadrul proiectului "Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale" a fost organizată instruirea cu genericul: ”Implementarea politicilor publice și monitorizarea bugetelor”. Participanții au studiat experiența României în domeniul dialogului social.

COOPERAREA, SOLUȚIA CHEIE PENTRU PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ PRODUCĂTORII AGRICOLI

  • 14 January 2019

Despre oportunitățile pe care le oferă cooperarea producătorilor agricoli am scris nu o singură dată în paginile ziarului nostru. Exemplele de succes ale fermierilor care au înregistrat progrese din moment ce s-au asociat pentru a se dezvolta în comun, dar și experiența altor țări în domeniul cooperării fermierilor demonstrează faptul că, în condițiile actuale, cooperarea este o soluție pentru problemele cu care se confruntă producătorii agricoli, oferindu-le o alternativă viabilă pentru a deveni mai competitivi comparativ cu agenții economici mai mari și pentru a le spori puterea de negociere. Și dacă până aici totul este clar și explicit, realitatea  are și o altă fațetă. Din păcate, mentalitatea producătorilor agricoli din țara noastră leagă încă noțiunea de cooperare cu cea de colhozuri, care au existat în perioada sovietică. În plus, lipsa de încredere reciprocă între membrii cooperativei și necesitatea unor eforturi enorme pentru a convinge oamenii să coopereze creează piedici mari în procesul de cooperarea a fermierilor din țara noastră.  Și acestea, din păcate, nu sunt unciile impedimente.

Pages

No front page content has been created yet.