Producătorii agricoli au nevoie de subvenţii

  • 13 January 2019

La 10 martie curent Federaţia AGROinform şi alte şase asociaţii de producători agricoli au organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia şi-au manifestat nemulţumirea în legătură cu stabilirea fondului de subvenţionare pentru anul 2011 în valoare de 250 mil. lei, dintre care 246 mil. lei urmează a fi alocaţi pentru datoriile la subvenţii din 2010.

Silvia Gusacinschi

  • 13 January 2019

Cultivarea cepei: afacere şi vocaţie

„Iniţierea propriei afaceri a fost o soluţie bună pentru redresarea situaţiei financiare a familiei noastre."- Silvia Gusacinschi

Familia Gusacinschi are 4 membri - soţii Silvia şi Ion şi cei doi feciori ai lor. Toată familia se ocupă de cultivarea cepei încă din anul 1999. Este o îndeletnicire care le-a asigurat existenţa mulţi ani la rând. Totul a început de la doar cei 20 ari de teren pe care au semănat ceapă, dar experienţa pe care au acumulat-o în timp le-a dat curajul să extindă suprafaţa cultivată.

AGROinform are un nou preşedinte

  • 13 January 2019

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Republica Moldova „AGROinform" are un nou preşedinte. Acesta este Valerian Cecan, primarul satului Mihăileni, raionul Rîşcani. Noul preşedinte a fost ales pentru un mandat de doi ani în cadrul Conferinţei Naţionale a AGROinform, desfăşurată miercuri 30 martie la Chişinău.

În cadrul conferinţei a avut loc şi alegerea noului Consiliu Administrativ al Federaţiei, care este constituit din 11 persoane. În componenţa consiliului au intrat toţi candidaţii înscrişi.

Marin Iulia

  • 13 January 2019

Producerea legumelor în sere - afacere profitabilă în agricultură

Iulia Marin activează în calitate de conducător al gospodăriei ţărăneşti „Marin Iulia" din anul 2005. Gospodăria activează în satul Sadîc raionul Cantemir. Este energică, onestă şi corectă în business, fiind hotărâtă să-şi creeze ea însuşi succesul în viaţă.

Doprimlact

  • 13 January 2019

„Începutul a fost greu, dar dorinţa şi încrederea că vom reuşi au fost mai puternice"

„Iniţiativa de creare a cooperativei de marketing aparţine unui grup de producători din satul Doltu. În anul 2008, în localitatea noastră laptele era colectat într-o încăpere care nu putea nicidecum fi numită punct de colectare, pentru că nu erau respectate nici cele mai elementare condiţii sanitare", afirmă Ecaterina Ursu, preşedintele cooperativei de colectare a laptelui DoPrimLact din localitatea Doltu, raionul Făleşti.

Vita Lact

  • 13 January 2019

Doar prin cooperare putem obţine o piaţă asigurată de desfacere. „În anul 2001 ne-am găsit 12 entuziaşti şi am decis să fondăm cooperativa. La început nu găseam o încăpere potrivită pe care să o arendăm. Cota de participare a membrilor era de 150 lei – bani insuficienţi pentru a procura un imobil. Am fost nevoiţi să luăm un credit şi am cumpărat încăperea pe care o deţinem la moment", relatează preşedintele cooperativei, Vasile Gheorghiţă.

Vegetal Com

  • 13 January 2019

Agricultorii trebuie să producă, iar cooperativa să se specializeze în vânzări. Cooperativa Vegetal Com a fost creată la finele anului 2006, cu scopul de a facilita vânzările producţiei obţinute de membri. În anul 2007 au fost înregistrate primele vânzări prin intermediul cooperativei.

Membrii cooperativei sunt 9 gospodării ţărăneşti care produc legume, struguri de masă, dar şi cereale.

Struguri de aur

  • 13 January 2019

Ne-am cooperat pentru a ne facilita activitatea. Producătorii din localitatea Mileştii Mici au tradiţii de cultivare a strugurilor (în deosebi struguri de masă) şi fructelor, dar întâmpină dificultăţi la păstrarea şi comercializarea producţiei. Soluţionarea acestei probleme, cât şi informaţiile acumulate la instruirile organizate de FNAM „AGROinform", au contribuit la asocierea a 7 gospodării ţărăneşti şi fondarea cooperativei de întreprinzător ,,Struguri de Aur".

Cooperativa de marketing "Struguri de Aur" a fost fondată în anul 2007 şi este formată din 10 membri – producători de struguri de masă, mere, piersici.

Orhei Fruct

  • 13 January 2019

Asocierea facilitează activitatea producătorilor agricoli

Cooperativa de marketing Orhei-Fruct a fost fondată în anul 2006, cu suportul Federaţiei AGROinform, de 7 producători din zona Orhei şi Teleneşti cu scopul de a facilita comercializarea fructelor şi a obţine un profit constant.

Membrul cooperativei, Mihai Savin spune: „Am decis să ne cooperăm pentru că întâmpinam dificultăţi la exportul producţiei. La încheierea unui contract cumpărătorul cere cantităţi de ordinul a mii tone de fructe, de o anumită calitate care să fie livrate într-o anumită perioadă. Un producător de sine stătător nu va reuşi să respecte aceste condiţii".

ASPIAG SERVICE

  • 13 January 2019

Cooperativa Aspiag Service a fost creată, iniţial, cu scopul de a presta servicii mecanizate membrilor. În anul 2006, în cadrul adunării generale s-a stabilit că serviciile prestate nu sunt rentabile şi ar fi binevenită diversificarea lor.

„Am decis să mergem pe calea colectării laptelui, pentru că în zona noastră, în raza de 30 km nu activează nicio întreprindere colectoare sau de prelucrare a laptelui. La moment, colectarea laptelui este un serviciu prioritar, dar mai prestăm şi servicii de cultivat, semănat şi arat", spune directorul Aspiag Service, Andrei Braga.

Pages

No front page content has been created yet.