ÎN PAS CU IMPERATIVELE AGRICULTURII MODERNE

  • 14 January 2019

În perioada 6-8 iulie, peste 20 de agricultori au participat la seminarul de instruire: ”Tehnologia de producere a culturilor agricole cu aplicarea sistemului conservativ de lucrare a solului”. Instruirile teoretice s-au încununat cu o sesiune practică, desfășurată în câmp.

Seminarul a fost organizat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP-IFAD), în colaborare cu Federația Națională a Agricultorilor din Moldova, AGROinform.

Comunicat de presa

  • 14 January 2019

Asociațiile de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului își consolidează capacitățile cu sprijinul Uniunii Europene

Zece Asociații de Business de pe ambele maluri ale Nistrului au primit de la Uniunea Europeană granturi în valoare de 4.700 Euro pentru intensificarea colaborării și îmbunătățirea ofertei de servicii business acordate companiilor de pe ambele maluri. Asociațiile beneficiare reprezintă diferite ramuri ale economiei, cum ar fi agricultura și construcțiile, altele fiind interramurale: confederația patronatelor, asociațiile femeilor antreprenoare și Camerele de Comerț și Industrie. Proiectul este realizat în cadrul Programului finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD Moldova.

COOPERARE TRANSRIVERANĂ

  • 14 January 2019

15 antreprenoare de pe ambele maluri ale Nistrului, cu afaceri în domeniul agriculturii, s-au întors recent dintr-un turneu de studiu, din România. Au adus cu sine exemple de bune practici în agricultură, experiențe, impresii și, desigur, inspirație. Turneul a fost organizat de către Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie din Tiraspol, în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei platforme de cooperare durabilă a femeilor antreprenoare din agricultura de pe ambele maluri ale Nistrului”, realizat prin intermediul Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

ABORDAREA COMPLEXĂ A BUSINESSULUI AGRICOL

  • 14 January 2019

Deja pe parcursul mai multor ani consecutiv Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este selectată prin concurs de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în Moldova (UCIP-IFAD) pentru a presta servicii de logistică în organizarea și desfășurarea activităților de școlarizare și promoțional didactice. Experiența vastă pe care o are Federația AGROinform în organizarea unor astfel de evenimente asigură calitatea și nivelul înalt profesionist la care se desfășoară acestea.

FORUMUL NAȚIONAL AL ASOCIAȚIILOR FEMEILOR ANTREPRENOARE DIN DOMENIUL AGRICULTURII DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

  • 14 January 2019

Peste 90 de antreprenoare de pe ambele maluri ale Nistrului, care dezvoltă afaceri în domeniul agriculturii, s-au întrunit pe data de 5 mai, curent, la Chișinău, la Forumul Național al Rețelelor de Socializare a Femeilor din Agricultură de pe ambele maluri ale râului Nistru. Participantele au avut posibilitatea să-și împărtășească experiența și realizările în domenii,  precum apicultura, legumicultura, producerea pomușoarelor, creșterea ciupercilor, etc. De asemenea, au fost puse în discuție subiecte precum aplicarea inovațiilor și tehnologiilor moderne în agricultură, dar și aspecte ale interdependenței dintre dezvoltarea personală si cea profesională.

Interviu: OBIECTIVE DE VIITOR ALE AGROinform, ÎN SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII AGRO-RURALE

  • 14 January 2019

Cor: Dle vicedirector, Iurie Hurmuzachi,  pe final, vă rog să trasați obiectivele principale ale AGROinform pentru 2017. Ce direcții de dezvoltare vor fi prioritare?

- Ne așteaptă o muncă mare, dar totodată – interesantă și utilă producătorilor agricoli. Obiectivele reies din problemele pe care le-am întâmpinat și aici mă refer la accesarea noilor piețe. Obiectivul de marketing a fost și rămâne unul dintre obiectivul de bază pentru AGROinform. Vom continua să lucrăm în continuare împreună cu membrii noștri în vederea sporirii competitivității și accesarea noilor piețe, care este o problemă acută la acest moment.

AGROinform, UN AN DE ACTIVITATE - UN AN DE REALIZĂRI

  • 14 January 2019

Nu, nu există probleme fără soluții, nu există provocări fără realizări, muncim pentru a obține performanțe, pentru a prospera, pentru a merge înainte. În continuare, prezentăm câteva dintre realizările obținute de Federația Națională a Agricultorilor din Moldov AGROinform pe parcursul anului care s-a scurs:

MINISTRUL AGRICULTURII, ÎN DIALOG CU FERMIERII LA ADUNAREA GENERALĂ AGROinform

  • 14 January 2019

Menționăm că toate provocările, problemele și propunerile care au fost luate în dezbatere în cadrul Adunării Generale a federației Naționale a Agricultorilor din Moldova și care au fost vociferate de către vorbitori vin din partea membrilor AGROinform din teritorii, care le-au transmis prin delegații lor pentru ca să fie aduse la cunoștința conducerii Federației,  pentru a fi incluse în Rezoluția AG, dar, mai întâi de toate – pentru a fi auzite de Dl Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, prezent la eveniment. Posibilitatea de a întreține un dialog cu factorii de decizie, spun producătorii agricoli, este unică și trebuie valorificată ori de câte ori apare această șansă.

După ce a ascultat toate alocuțiunile vorbitorilor, notându-și fiecare întrebare, propunere și sugestie, ministrul a ținut să asigure participanții de disponibilitatea de a-i auzi și de a încerca să se pătrundă de problemele cu care se confruntă fermierii.

PRIMA CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ CU FORUM COMERCIAL “RETAIL-UL ȘI EXPORTUL PRODUSELOR HORTICOLE PROASPETE ÎN MOLDOVA”

  • 14 January 2019

La 23 noiembrie 2016, la Chișinău și-a desfășurat lucrările Prima Conferință Internațională cu Forum Comercial “Retail-ul și Exportul Produselor Horticole Proaspete în Moldova”. Evenimentul, organizat prin efortului comun al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) – în colaborare cu Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, a reunit peste 120 producători, comercianți angro și cu amănuntul, experți în piață din toate regiunile Moldovei, precum și reprezentanți ai importatorilor și rețelelor de supermarketuri din Belarus, Tadjikistan, România, Federația Rusă și Ucraina. Producătorii agricoli de la noi au avut oportunitatea să comunice cu reprezentanții rețelelor de comerț modern din țară și de peste hotare despre condițiile de livrare a produselor către acestea, să negocieze posibilități, prețuri, termeni, cantitate și să încheie contracte de colaborare.

Pages

No front page content has been created yet.