Development of the Study on conservation agriculture practices in the Republic of Moldova

  • 14 January 2019

The objective of the Study is to provide an overview of the application of conservative agriculture practices in the Republic of Moldova in terms of progress, barriers/constraints/opportunities and measures to be carried out in the next five years in order to increase agricultural productivity taking into account climate changes.Tasks of the assignment:A service provider will be selected and contracted by CPIU-IFAD and Ministry of Agriculture and Food Industry to undertake the following tasks:

LA ADUNAREA GENERALĂ MEMBRII AGROinform AU VORBIT DESPRE PROVOCĂRILE ANULUI 2016 ÎN SECTORUL AGRICOL

  • 14 January 2019

În cadrul Adunării Generale, vorbitorii s-au referit la cadrul socio-economic, care a marcat anul 2016 și dezvoltarea sectorului agricol în general.

• Anul 2016 a fost unul controversat pentru agricultura moldovenească.  Agricultorii au reușit să înregistreze și rezultate bune cu recolte bune și de calitate, dar în paralel am avut parte și de un șir de calamități – secetă, înghețuri, grindină, inundații. Toate aceste fenomene, după cum este lesne de înțeles,  și-au pus amprenta asupra calității și cantității producției agricole.

SPECIALIST PROGRAME GENDER: ”ESTE TIMPUL CA ŞI ÎN REPUBLICA MOLDOVA SĂ FIE ELABORATE PROGRAME SPECIALE, DESTINATE FEMEILOR MEDIUL RURAL”

  • 14 January 2019

Anual, la data de 15 octombrie, la nivel mondial se sărbătorește Ziua internațională a femeilor din mediul rural. Sărbătoarea a fost stabilită prin Rezoluție de  către Adunarea Generală a ONU în 2007, astfel, fiind apreciată la nivel internațional importanța  și contribuția femeii din mediul rural la dezvoltarea societății. Depășind 15% din populația lumii, femeile din mediul rural lucrează în general în agricultură sau sunt mici întreprinzătoare.

MEMBRII AGROinform S-AU ÎNTRUNIT ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE

  • 14 January 2019

Evenimentul – cheie al anului pentru Federația Națională a Agricultorilor din Moldova – Adunarea Generală a membrilor AGROinform s-a desfășurat vineri, 24 februarie, 2017, la Chișinău. Reprezentanți din toate regiunile țării s-au întrunit pentru a discuta despre problemele și provocările cu care se confruntă la etapa actuală agricultura din țara noastră. Participanții și-au împărtășit și realizările, obținute pe parcursul anului care s-a scurs, au trasat obiectivele pentru viitor și au avut oportunitatea să discute cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Dl Eduard Grama, împărtășindu-i toate durerile obstacolele și piedicile cu care se confruntă zi de zi, lucrând pământul.

AGROinform ANUNȚĂ DESPRE ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

  • 14 January 2019

Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform anunță despre organizarea Adunării Generale a membrilor.  Evenimentul va avea loc în data de 24 februarie 2017, cu începere de la ora 11.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Zimbrului 10 (Institutul Muncii), Sala de conferințe.

La întrunire vor participa: Consiliul de Administrare național, Consiliile de Administrare ale organizațiilor regionale, membre AGROinform, membrii Federației, directorii executivi ai organizațiilor regionale, parteneri și finanțatori, echipa oficiului național de coordonare, mass-media.

MEMBRII AGROinform S-AU FAMILIARIZAT CU BUNELE PRACTICI ALE POLONIEI ÎN DOMENIUL COMERȚULUI CU PRODUSE HORTICOLE

  • 14 January 2019

Oportunitățile care se deschid pentru membrii Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova, sun cu adevărat notorii. Datorită activităților implementate de AGROinform, fermierii au posibilitatea să se familiarizeze cu ultimele tendințe în ceea ce privește noile tehnologii, dezvoltarea lanțului valoric, modalități de promovare a comerțului și exportului de producție agricolă, etc. În ultima perioadă, Federația Națională a Agricultorilor din Moldova, prin efortul comun al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a organizat un șir de evenimente, menite să sprijine, să informeze și să încurajeze producătorii agricoli în promovarea lanțului valoric și stimularea exportului de produse horticole.

Concurs pentru selectarea beneficiarilor de granturi pentru promovarea inovațiilor în domeniul apicol

  • 14 January 2019

În baza unui concurs naţional, din rândul companiilor private sau cu capital de stat, va fi selectat un beneficiar din domeniul apicol, care va implementa un proiect pilot susținut prin acordarea unui grant, pentru suportul inovațional/intensiv pe lanțul valoric dat și unde rezultatele imediate o creștere considerabilă a producției și a calității) pot fi demonstrate în sezonul de producție următor.

AVIZ DE SELECTARE A GRUPELOR DE AGRICULTORI

  • 14 January 2019

AVIZ DE SELECTARE A GRUPELOR DE AGRICULTORI

în cadrul proiectului

PROMOVAREA LANȚULUI VALORIC HORTICOL ȘI INCLUSIV ÎN ARMENIA, KAZAHSTAN, GEORGIA ȘI MOLDOVA

Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform anunță concurs pentru selectarea grupelor formale și ne-formale de producători agricoli PENTRU PRIMA ETAPĂ de implementare a Proiectului Promovarea Lanțului Valoric Horticol și Inclusiv în Armenia, Kazahstan, Georgia și Moldova finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) cu sediul în Roma, Italia. Scopul Proiectului este sporirea veniturilor fermierilor mici prin integrarea lor în lanțul valoric cu utilizarea acțiunilor durabile în comun.

INSTRUIRI ÎN DOMENIUL SPORIRII EFICIENȚEI LANȚULUI VALORIC ÎN HORTICULTURĂ PENTRU AGRICULTORII DIN MOLDOVA

  • 14 January 2019

Cu o experiență vastă în domeniul agriculturii, cu o sete mare de a munci și cu o dorință enormă de a câștiga un ban din munca de zi cu zi, producătorii agricoli de la noi știu să crească producție buna, calitativă și gustoasă. Doar că atunci când ajunge timpul să o vândă, se ciocnesc de probleme mai mărunte și mai mari. Unde să găsească piață de desfacere? Cum să propună marfa cumpărătorilor? Cum să facă față concurenței?

Pages

No front page content has been created yet.